Calcio-Vit Complete At Yemi

www.kanatlipet.com - Calcio-Vit Complete At Yemi

Calcio-Vit Complete At Yemi

Ülkemizde atların beslemesi ,bu konuda yeterli teknik personelin olmaması ve bilinçlendirmenin eksik olması nedeni ile büyük oranda hatalı yapılmaktadır. Ülkemiz atçılığı maalesef uluslararası müsabakalarda istenilen performansı gösterememektedir. Ülkemizde atların beslenmesi ,bulunabilirliğinin yüksek ve ekonomik olması nedeni ile gereğinden fazla Arpa ve Yulaf kullanılması ile yapılmaktadır.

Bu tahıllar ile besleme yapılırken bunların eksik yönleri takviye edilmemektedir. Bu durum sonuçta ,genetik vasıfları iyi olsa dahi atlardan istenilen performansın alınamamasına neden olmaktadır. Atların tüm besin madde ihtiyaçlarını düşünerek üst segment ve eksiksiz ürünler tasarlamakta ve üretimini gerçekleştirmektedir.

  • Ülkemizde yem katkıları konusunda çok fazla ürün bulunmakta ve çoğunluğu ise ithal edilir durumdadır.
  • Bu ürünlerin birçoğu bilinçsiz ve gereksiz şekilde kullanılmakta olup abartı performans beklentisi içine girilmektedir.
  • Calcio-Vit Complete At Yemi, atların takviye edilmesi gereken fizyolojik dönemleri için tasarlanmaktadır.
  • At yemi ürün portföyünde bulunan; Biotin Plus Zinc, Optimafleks, Turbo Wings ve yeni çıkardığımız Calcio-Vit Complete ile ülkemiz atçılığının ihtiyacı olan tüm ürünleri tasarlamış bulunmaktadır.
  • Bu ürünlerden Turbo Wings ve Calcio-Vit Complete dünyada emsalsiz ürünler olarak, Türkiye atçılığının gelişmesinde önemli bir görev yapacaktır
  • At beslenmesinde Yulaf ve Arpa gibi tahılların kullanılması; Mineral, Aminoasit, Vitamin eksikliklerine ve bu tahılların sindirilmesi ile ilgili sorunlara neden olmaktadır.

Calcio-Vit Complete;
At beslenmesinde kullanılan Yulaf ve Arpa gibi tahılların eksik yönlerini gidererek ,tayların genetik vasıfları doğrultusunda yetiştirilmesini, performans atlarından ise maksimum verim ve istenilen sağlık parametrelerinin devamlılığı için tasarlanmıştır.

 

    Yorumlar

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir