PROBİYOTİK VE PREBİYOTİK NEDİR

Probiyotik ve Prebiyotik Nedir?

Kelime yapıları itibariyle hernekadar benzer olsalarda probiyotik ve prebiyotikler aslında hayvanlar için farklı önemlerde olan gıda katkılarıdır . Ortak yönleri olarak sindirim sisteminde düzenleyici ve hayvana pozitif etkiler sunmaları sayılabilir…