Civciv Yemi ve Faydaları?

Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde yüksek verimli ve karlı bir işletmeye sahip olmak istiyorsak şüphesizki hayvanın hayatındaki en kritik dönem civciv dönemidir. Çünkü bu dönemde uygulanabilicek yanlış yönetim ve beslenme teknikleri yüzünden yüksek verim için geliştirilmiş bir ırka dahi sahip olsak, ırkın potansiyel verim düzeylerinin elde edilmesi mümkün değildir .

Civciv yemi büyütme döneminde özellikle ilk 14 gün çok önemlidir . Yumurtaya başlama yaşını veya etlik piliç ırkı ise kesim ağırlığını direk etkiler bu ilk 14 gün . Dünya tavuk endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılayan yüksek verimli bu hibrit ırklar için ise istenilen optimum koşullar ve istenilen verim hedeflerini yakalamayı sağlayacak olan makro ve mikro besin ihtiyaçları en ufak detayına kadar hesaplanmıştır .

Bu yazımızda yumurtacı civciv ve etlik civcivler için verilmesi gereken yem maddelerine ve bu yem maddelerinin oranlarına yer vereceğiz ;

Mısır

Tavuklar tarafından diğer tahıllara kıyasla en yüksek sindirim oranına sahip enerji hammaddesidir . Metabolik enerjisi 3340 kcal/kg dır . Rasyonlardaki oranı % 50 ile 65 arasında değişmektedir .

Buğday

Mısırdan sonra en yaygın kullanılan tahıldır . Metabılik enerjisi 3020 kcal/kg dır . Yemlerde son yıllarda tercih edilmemekle beraber mısır olmadığı durumlarda % 15- 25 arasında katılabilmektedir .

Soya Fasülyesi Küspesi

Soya fasülyesi küspesi diğer bitkisel protein kaynaklarına kıyaslandığında daha dengeli aminoasit içeriği nedeniyle kanatlı beslenmesinin en önemli protein kaynağı durumundadır . Protein oranı %42 -50 arasındadır. Kanatlı rasyonlarındaki kullanımı maksimum % 30 dur.

Ayçiçeği Küspesi

Soya fasülyesine kıyasla daha düşük proteim miktarı ve daha yüksek selüloz içermesi ile çok fazla soyanın muadili bir hammadde değildir. Ancak ülkemizde çok fazla üretilişi ve hesaplı oluşu nedeniyle kullanımı yaygındır . Ham protein oranı % 30- 40 aralığındadır .

Bitkisel Yağlar

Yemlerin enerji eksiğini tamamlamak  ve yem hammaddelerinin birbirine kenetlenmesine yardımcı olmak için kullanılmaktadırlar . Başlıca bitkisel yağlar : Ayçiçek yağı , kanola yağı ve mısır yağıdır . Yem rasyonlarına % 5 e kadar katılması sorun yaratmamaktadır .

Probiyotikler

Probiyotikler genel olarak ideal bağırsak florasından izole edilen yararlı bakteri , mantar ve mayaları içine alan mikrobiyal kültürler olup ,sindirim kanalında mikroflora dengesini düzenlemek , hastalık üretme kabiliyeti olan mikroorganizmaların  zararlı hale geçmelerini ve üremesini önlemek , bu yolla yemden maksimum yararlanmayı sağlamak amacıyla yeme ilave edilen bir yem katkı maddesi , biyoteknolojik ürünleridir .

Kanatlı sağlığını korumaya yönelik probiyotik ürünlerle hedeflenen tavuğun normal bağırsak florasını stabil yada dengede tutmak amacıyla yararlı bakteriler lehine dışarıdan yem ve su ile birlikte mikrobiyel destek yapılmasıdır . Ancak şuna açıklık getirmek gerekmektedir , ticari olarak geliştirilmiş pekçok probiyotik ajanın , konakçı spesifik olan/olmayan ayrımı yapılmaksızın laktobasiller içermeleri , diğer taraftan elde ediliş teknikleri ve verilişleri sırasında konakçının sağlık durumu , dolayısı ile bağırsak çeperinin probiyotiğin ihtiva ettiği yararlı floranın yerleşmesine olan uygunluğu gibi nedenler dolayısı ile rastgele bir probiyotik ürünün kullanımı ile olumlu yada olumsuz sonuç alınabiliceği bilinmelidir . Genel olarak probiyotikler doğal olmaları hayvana herhangi bir zarar vermemeleri sindirim kanalından absorbe olmamaları ve antibiyotik kullanımına en büyük alternatif olarak görülmeleri gibi birçok artısı olan bir biyoteknolojidir .

Mermer Tozu : Kanatlı hayvanların iskelet kas gelişimini sağlamak ve ilerleyen dönemde yumurtlama periyoduna hazırlık olması bakımından Kalsiyum kaynağı olarak verilir .

DCP 18 : Kanatlı hayvanların inorganik fosfor gereksinimini karşılamak üzere rasyonlara ilave edilen yem katkı maddesidir . % 18 lik paketlerdedir .

Cholin : Hayvanlarda  sinir uyarılarının iletilmesinde görevlidir.   Hücre yapımı ve korunmasında görevlidir. Fosfolipitlerin yapı taşını oluşturur. Ayrıca yağ metabolizmasında görev alır. Yağların uygun yerlere taşınması ve depolanmasında rol alır.

Methionine ve Lysine : Hayvanların gıdalardan alımının yetersiz kaldığı bu iki amino asit dışarıdan yem katkı maddesi olarak rasyonlara eklenmelidir . Hayvanların bütün metabolizma faaliyetleri ve gelişimleri sırasında bu iki amino asit belirleyici yapıtaşları olarak görev alırlar .

            Organik asitler : Sindirim sisteminin doğal mikroflorasını oluşturan mikro organizmalar laktik asit , asetik asit , propiyonik asit gibi organik asitler üretirler . Bunların yem katkı maddesi olarak kullanımları ile sindirim kanalındaki mikroflora dengesi yararlı mikroorganizmalar lehine kayar .

Enzimler : Sindirim sisteminde nişasta protein ve yağları parçalayarak sindirime yardımcı olan maddelerdir . Yem katkı maddesi olarak kullanılan enzimler yemlerin sindirilebilirlik ve yararlanım oranlarını arttırmakta ve yemdem sağlanan metabolik enerji düzeyini yükseltmektedirler .

Yumurta Irkı Civciv Örnek Yem Rasyonu

Ham maddeler                                     Kg                              %

Mısır                                                  597 kg                         %59,7

Soya Fasülyesi Küspesi                     353 kg                         %35,3

Bitkisel Yağ                                       13 kg                          %1.3

Mermer Tozu                                     10,8 kg                       %1

DCP -18                                             12.5 kg                       %1.25

Probiyotikler                                      0.5 kg                          % 0.05

DL-Methionine                                  1.5 kg                         %0.15

L- Lysine                                              0.5 kg                        % 0.05

Cholin                                                  0.3 kg                        % 0.03

Enzimler                                             1 kg                            %0.1

Organik asit                                          1 kg                           %0.1

Vitamin Mineral Kompleksi              1 kg                            %0.1

Tuz                                                     2.5 kg                         % 0.25

Et Irkı Civciv Örnek Yem Rasyonu

Ham maddeler                                     Kg                              %

Mısır                                                  544 kg                         % 54,4

Soya Fasülyesi Küspesi                     237 kg                         % 23,7

Ayçiçeği Toh. Küspesi                      180 kg                         % 18

Bitkisel Yağ                                       6 kg                            %0.6

Mermer Tozu                                     12,5 kg                       %1,25

DCP -18                                             7.5  kg                         %0.75

Probiyotikler                                      0.5 kg                          % 0.05

DL-Methionine                                  1.5 kg                         %0.15

L- Lysine                                              0.5 kg                        % 0.05

Cholin                                                  0.3 kg                        % 0.03

Enzimler                                             1 kg                            %0.1

Organik asit                                          1 kg                           %0.1

Vitamin Mineral Kompleksi              1 kg                            %0.1

Tuz                                                     2.5 kg                         % 0.25

    Yorumlar

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir