Kanatlı Yemlik Sistemleri?

Kanatlı Yemlik Sistemleri

Günümüz kanatlı hayvanların beslenmesinde farklı çeşitlerde yemleme sistemleri vardır . Bu yemlik sistemleri çeşitlerinin bazıları hayvanın yaşına göre bazısı ise hayvanların yetiştirme şekline göre geliştirlmiştir .

Tabak Yemlikler

Kanatlı Yemlik Sistemleri

Kovalı civciv yemliği

Kanatlı Yemlik Sistemleri

Civcivlerde ilk iki hafta süreyle verilen yemin elenmiş kramıl veya toz formatında olması istenir . Civcivlerin yeme kolay ulaşmasını temin  için , yem düz tabak yemliklere dökülmelidir . Tabakların altına ve yaklaşık iki karış mesafe çevresine kağıt serilerek hayvanların yeme alışması sağlanmalıdır . Yerde duran ve civcivin her hareketi ile kımıldayıcak olan yem civcivlerin daha çok ilgisini çekecektir ve hayvanın ona yönelmesini sağlayacaktır . Hatta hızlı civciv büyütmek için civcivin ilk 1 haftası kümes zemin alanının % 25 inin kağıt serili olması tavsiye edilmektedir .

Tabak yemlikler civcivlerin ilk gününden itibaren yaklaşık olarak her 80 civcive 1  adet olacak şekilde kümese yerleştirilmiş olmalıdır . Tabak yemliklerin birbirleri arasında 1 metreden fazla mesafe olmamalıdır . Hayvanlar bir metreden fazla bir mesafe yemlik sistemleri aramak ile geçirmemelidir .

Ana yemlik sistemine geçiş civcivlerin gelişimine göre 5. Günler ile 10. Gün arası kademeli olarak yapılır . Kademeli geçiş esnasında tabak yemlikler ile seçime göre kanal yemlik veya spiral yemlikler bir arada hayvanların önünde olmalıdır . Bu geçiş döneminde giderek büyüyen hayvanlar yavaş yavaş kanal veya spiral yemliğede ilgi göstermeye başlıyacaklardır . Ancak hala akranlarından geride olan civcivler tabak yemliği tercih etmeye devam ederler .

 Kanal Yemlik

Kanatlı Yemlik Sistemleri

Kanal yemlikler kümesteki hayvan sayısına göre belirlenerek kümese kurulmalıdır . Kanal yemlik minimum hayvan başına 5 cm olacak şekilde kurulur . Bu alan hayvanların yaşı ilerlerdikçe vücut hacimleri artacağı için artar . 5 haftalık yaştan itibaren bu alan hayvan başına 10 cm ye çıkarılmalıdır . Hayvanlar 10 haftalık yaşa geldikten itibaren ise hayvan başına 15 cm olması gereklidir .

Gün ışığının yetiştirmede önemli olduğu kümeslerde hayvanlar arası rekabetin önlenmesi için yemlik alanı her zaman fazla olucak şekilde hesap edilmelidir . Hayvanlar arası rekabetin fazla olduğu kümeslerde her hayvanın yem tüketimi farklı olucağı içi  giderek hayvanaların aralarında boy farklılıkları oluşur . Bu farklı boylardaki yetiştirme üniform sürü özelliğinin dışına çıkılması demektir . Üniformitesi bozulan sürülerde hayvanalar farklı haftalarda eşeysel olgunluğa girerler ve farklı haftalarda yumurta verimlerine başlarlar . Yine farklı vücut ağırlıklarına sahip hayvanlar farklı ağırlıklarda yumurtalar yaparlar . Bu farklı ağırlıktaki yumurtaların kutulaması için yumurta boylama cihazlarına ihtiyaç doğacaktır .

Spiral Yemlik

Kanatlı Yemlik Sistemleri

Spiral Yemlik – Kanatlı Yemlik Sistemleri

Spiral Yemlikler civciv döneminin sonundan erişkilik döneminin tamamında kullanılabilen yemliklerdir. Yaklaşık 40 cm çapında olan tabakların birbirine uzun yem borusu ile bağlanması ile oluşur . Bu uzun yem borusunun içinde baştaki motordan kuvvet alan bir helezon demiri vardır . Bu helezon demirinin dönmesi ile yem kanaldan kayarak tabaklara dökülerek ilerler . Spiral yem hattının başında yem kazanı vardır . Hattın diğer tarafında ise akışı sağlayacak olan motor yer alır . Spiral yemliklerde yaklaşık 60 hayvan için 1 yem tabağı olacak şekilde yemlik hesap edilerek kurulmalıdır .

Tüm yemlik sistemleri minimum yem zaiyatı ve hayvanların yemliğe kolayca ulaşabilmesi göz önüne alınarak tasarlanmalıdır . Yemliklerin taban seviyesi hayvanların göğüs seviyesinde olması istenir .  Otomatik yemlik sistemlerinde yem hattının asılı olduğu halatlar makara sistemleri ile motorlara bağlıdır . Bu yem sistemi aşağı yukarı ayarlanarak tavuklar için en ideal boyda ayarlanmalıdır . Yemlik yüksekliği civciv döneminden itibaren sürekli olarak haftalara göre yükseltilir . Hayvanların büyümesi durmasının ardından sabit bir boyda bırakılır .

Yemlik yüksekliğinin yanlış ayarlanması kümesin yem zaiyatını arttırabilir . Yemin saçılarak altlığa karışması  işletmeler için çok zararlı bir durumdur .

Yemleme yönetiminde ilk adım bütün hayvanların aynı anda ve rahatlıkla yem tüketebilmelerine olanak sağlayacak yeterli yemlik alanını elde edecek şekilde doğru sayıda yemlik yerleştirmektir .

Yemin derinliği , dağıtım süresi ve hayvanların yemi bitirme zamanları kümes içinde birkaç noktadan düzenli izlenmelidir . Bu sayede homojen bir yem dağıtımı olup olmadığı , her hayvanın yeterli miktarda yem alıp almadığı kısacası doyup doymadığı incelenmiş olur . Olası yemlik hataları derhal düzeltilerek , hayvanlar etkilenmeden yemleme süreci devam ettirilmelidir .

    Yorumlar

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir