Kazların Beslenmesi

kaz yemi

Son yıllarda ülkemizde kaz etine olan talebin artmasına bağlı olarak kaz yetiştiriciliğine olan ilgi de hızla artmaktadır. Kaz yetiştiricileri hayvanlarına etlik civciv, piliç ve yumurta yemlerini tükettirmektedir. Oysa gelişim hızları, canlı ağırlıkları ve fizyolojik farklılıkları ile kazların gelişim dönemlerine özel yemler ile beslenmeleri gerekmektedir. Bu bilgiler ışığında, yetiştiricilerin ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılamaya yönelik olarak Kaz Yemleri üretmeye başlamıştır.

Kaz civciv ve palazları çok hızlı büyürler. Bu nedenle yüksek düzeyde protein ve

aminoasit içeriğine sahip, sindirilebilirliği yüksek yemlere ihtiyaç duyarlar.

İri kaz ırklarının civcivleri yumurtadan çıktıklarında 85-100 g canlı ağrılığına sahiptirler. İyi bir besleme ile dördüncü haftanın sonunda 1,6 kg canlı ağırlığına ulaşabilirler.

Kesif yemler ile beslenen kaz palazları otlatılan palazlara göre daha hızlı ve bir örnek büyümekte ve daha kısa sürede kesime sevk edilebilmektedir. Kaz civcivleri ve palazlarının beslenmesinde kullanılacak yemler granül veya pelet formda olmalıdır.

Granül ve pelet yemlerin ıslatılarak lapa halinde yedirilmesi de mümkündür. Entansif şartlarda yoğun yemleme ile beslenen palazlar 14 hafta sonunda 6 kg canlı ağırlığa ulaşarak kesime sevk edilebilir.

Kazlar, bir haftalık yaştan sonra çayırlarda otlayabilirler. Ancak kuru otların olduğu alanları sevmezler. Çayırların kalitesine ve kazların büyüklüklerine bağlı olarak, bir dönüm çayır 20-40 kaz için yeterli olmaktadır. Otlatma yapılan işletmelerde, büyüme ve kesim öncesi dönemi kapsayan 4-5 ay boyunca kazların mutlaka kesif yemler ile de desteklenmesi gerekmektedir. Bu dönemde tükettirilecek büyütme ve kesim öncesi (besi) yemi, otlatma yapılan çayırdaki ot kalitesine bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Kaz yavrularının yaşamlarının ilk dört haftalık dönemlerinde en az %20 ham protein içeren büyütme yemi, dördüncü haftanın sonundan kesime dek ise en az %16 ham protein içeren kesim öncesi yemi ile beslenmesi gerekir.

Eğer iyi kalitede bir çayırda otlatma imkânı var ise ilk dört hafta boyunca serbest olarak büyütme yemi ile beslenen yavruların, 4. hafta ile 12. hafta arasında kısıtlı kesif yem uygulaması ile beslenmesi mümkündür.

Bu süre boyunca kaz palazlarının iyi kaliteli çayırda otlaması sağlanır. Bu dönemde çayır otlarının kaliteli olması durumunda 4-8 haftalık yaşlar arasında kaz palazı başına haftalık en az 500 g kesif yem tükettirilir. İlerleyen dönemde, 8-12. haftalar arasında kaz palazı başına haftalık en az 1 kg yem tüketimi sağlanmalıdır. Sonrasında 12 haftalık yaşa ulaşan palazlar kesime dek serbest olarak kesif yem ile beslenirler.

Kazların yumurta verimi Ocak-Şubat ayında başlar ve Haziran-Temmuz aylarına kadar sürer. Bu dönem ırklara göre değişmekle birlikte yaklaşık 130 gün sürmektedir. Daha erken yumurta üretimini uyarmak için, yumurta sezonundan önce kazların barındıkları yerde her gün 14 ile 16 saat aydınlatma yapılabilir.

Yumurtlama dönemine girilmeden dört hafta öncesinden itibaren kazların yumurta yemi ile beslenmeye başlamaları ve yumurtlama dönemi boyunca da yumurta yemi ile beslenmeleri gerekir. Otlatılan çayırın kalitesine, kazların ırkına bağlı olarak günde 150-250 g yumurta yemi tükettirilmesi gerekmektedir.

 

KAZ YEMLERİ

Kaz yemleri; kaz yavrularının besin madde ihtiyaçlarına göre iki farklı dönem için ayrı olarak formüle edilmiştir. Kaz yavrularının hayatlarının ilk 4 haftalık döneminde beslenmeleri için Kaz Büyütme Yemi, 4 haftalık yaştan kesime dek ise Kaz Besi Yemi ile beslenmeleri önerilmektedir.

Damızlık kazların besin madde ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak formüle edilen Kaz Yumurta Yemi, yumurtlama döneminden 4 hafta öncesinden tükettirilmeye başlanması gereken bir yemdir. Tüm yumurtlama dönemi boyunca tespit edilen ihtiyaç miktarınca kullanılmalıdır.

Kaz Yemleri, kazların farklı büyüme ve verim dönemlerindeki besin madde ihtiyaçları göz önüne alınarak formüle edilmiştir. Kazların bu dönemler için gerekli olan vitamin, makro ve mikro mineral ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde vitamin ve mineral konsantrasyonuna sahiptirler.

Kaz Yemleri, prebiyotik (Mannan Oligosakkarit) içermektedir. Prebiyotikler kazların bağırsaklarındaki zararlı bakterilerin ortamdan uzaklaşmasına yardımcı olurken aynı zamanda faydalı bakterilerin bağırsaklarda çoğalmasını destekler.

Prebiyotikler bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara yakalanma ve ölüm riskini azaltmakta, daha hızlı ve homojen gelişime katkı sağlamaktadır.

 

Aşağıdaki tablolarda Kaz Yemlerimizin besin madde içeriğine ilişkin bilgiler sunulmuştur.

KAZ BÜYÜTME YEMİ

Protein % 20.5 I mg/kg 0.5
Yağ % 4.0 Se mg/kg 0.2
Kül % 5.1 A Vitamini IU/kg 15000
Selüloz % 3.6 D3 Vitamini IU/kg 3300
Metabolik Enerji kcal/kg 2925.0 E Vitamini mg/kg 100
Ca % 1.0 K Vitamini mg/kg 6.0
P % 0.75 B1 Vitamini mg/kg 2.4
Lizin % 1.15 B2 Vitamini mg/kg 8.0
Metiyonin % 0.48 Niasin (B3 Vit.) mg/kg 80
Na % 0.15 B6 Vitamini mg/kg 3.2
Cl % 0.20 Pantotenik Asit mg/kg 16
K % 0.86 Biyotin mg/kg 1.0
Mn mg/kg 100.0 Folik Asit mg/kg 0.8
Fe mg/kg 50.0 B12 Vitamini mg/kg 0.025
Zn mg/kg 80.0 Kolin mg/kg 1300
Cu mg/kg 6.5 Linoleik Asit % 1.8
* 0-4 haftalık dönemde kaz yavrularının beslenmesinde kullanılır.

 

KAZ BESİ YEMİ

Protein % 16.5 I mg/kg 0.5
Yağ % 4.0 Se mg/kg 0.2
Kül % 4.4 A Vitamini IU/kg 15000
Selüloz % 3.5 D3 Vitamini IU/kg 3300
Metabolik Enerji kcal/kg 3000.0 E Vitamini mg/kg 100
Ca % 1.0 K Vitamini mg/kg 6.0
P % 0.7 B1 Vitamini mg/kg 2.4
Lizin % 0.95 B2 Vitamini mg/kg 8.0
Metiyonin % 0.40 Niasin (B3 Vit.) mg/kg 80
Na % 0.15 B6 Vitamini mg/kg 3.2
Cl % 0.20 Pantotenik Asit mg/kg 16
K % 0.66 Biyotin mg/kg 1.0
Mn mg/kg 100.0 Folik Asit mg/kg 0.8
Fe mg/kg 50.0 B12 Vitamini mg/kg 0.025
Zn mg/kg 80.0 Kolin mg/kg 1100
Cu mg/kg 6.5 Linoleik Asit % 1.8
* 4. haftadan sonra kesime dek kullanılan yemdir.

 

KAZ YUMURTA YEMİ

Protein % 16.0 I mg/kg 0.5
Yağ % 4.0 Se mg/kg 0.2
Kül % 9.2 A Vitamini IU/kg 15000
Selüloz % 3.3 D3 Vitamini IU/kg 3300
Metabolik Enerji kcal/kg 2900.0 E Vitamini mg/kg 100
Ca % 2.5 K Vitamini mg/kg 6.0
P % 0.75 B1 Vitamini mg/kg 2.4
Lizin % 0.93 B2 Vitamini mg/kg 8.0
Metiyonin % 0.37 Niasin (B3 Vit.) mg/kg 80
Na % 0.16 B6 Vitamini mg/kg 3.2
Cl % 0.20 Pantotenik Asit mg/kg 16
K % 0.61 Biyotin mg/kg 1.0
Mn mg/kg 100.0 Folik Asit mg/kg 0.8
Fe mg/kg 50.0 B12 Vitamini mg/kg 0.025
Zn mg/kg 80.0 Kolin mg/kg 1000
Cu mg/kg 6.5 Linoleik Asit % 1.9
* Damızlık kazların yumurtlama döneminden 4 hafta öncesinden başlanarak

yumurtlama dönemi süresince tükettirilen yemdir.

    Yorumlar

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir