Kuluçka Makinesi ile Civciv Çıkartmak

Kanatlı hayvanlar , memeli hayvanlardan farklı olarak döllenmeyi takiben embriyonel gelişiminin büyük çoğunluğunu yumurtlamadan sonra dış ortamda gerçekleştirir. Civcivler gelişmekte olduğu bu kritik süreçte embriyonel gelişim için ihtiyaç duyacağı besin gereksinimlerinin tümünü içinde bulunduğu yumurtadan karşılamaktadır .

Dış ortamda yumurtadaki embriyonun gelişiminin devamlılığını sağlayan en önemli kriter sıcaklıktır . Embriyo fizyolojik gelişimini sürdürebilmesi için optimum 37.5 dış ortam sıcaklığına gereksinim duymaktadır . 23.5 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda embriyonal faaliyet yavaş bir hızda da olsa başlamaktadır .

Kümes işletmemizde döllü yumurtadan civciv elde etmek istiyorsak kuluçkalık dediğimiz yumurtalar için ideal bir saklama ve biriktirme yapmamız gerekmektedir . Bu biriktime esnasında yumurtalar damızlık yapmaya uygunluklarına göre seçilmelidir . Yumurtaların seçimi ilk olarak kümeste başlar burda damızlık vasfı olmayan çok küçük , çok büyük yumurtalar , gözle görülür kabuk hasarı çatlağı olan yumurtalar ve kirliliği fazla olan yumurtalar ayrılmalıdır . Bu kötü özellikteki yumurtalar kesinlikle  diğer iyi kalitedeki sağlam yumurtalar ile bir arada kuluçkaya konulmamalıdır. Çünkü bu kötü kalitedeki yumurtalar diğer sağlam yumurtaların üzerine kırılabilir , patlayarak onları kirletebilir elde edeceğimiz sağlam civcivleride peşinen kaybetmemize yol açacaktır .

Civciv üretiminde yaygın yapılan hatalardan bir taneside yumurtaların yumurtlanmasını takiben , gerek toplanması sırasında yaşanan üst üste konmalar sonucu çatlamalar , gerek kümes içerisinde bekletilme sonucu yaşanan yumurtanın embriyosundaki ölmeler , gereksede kuluçka makinesine konulmadan önce bekletildiği depolama koşullarından kaynaklanan hatalardır .

Özellikle döllü ( embriyolu ) yumurtaların canlanmaya başladığı 21 santigrad derece üzerindeki uygun olmayan koşullarda birkaç saat bile beklemesi erken dönemdeki embriyo ölümlerinin artmasına ve yumurtalarımızdan az civciv çıkmasına veya hiç çıkmamasına yol açabilmektedir . Kümes içerisinde ne kadar kısa süre duruyor olsa da kuluçkalık yumurtaların gerek kümeste gerekse  nakliye ve depolama sırasında 14 -18 santigrad derece aralığında ve % 70 kısmı nem şartlarında bulundurulması gerekmektedir .

Sağlıklı anaç tavuklardan elde edilen damızlık yumurtalr kuluçka aşamasında , özellikle depolama esnasında hafif bir hava akımının sağlanması gerekmektedir . Depolama sırasında embriyonun sağlıklı kalması ve çalışması için yumurta hava kesesinin bir miktar belirginleşmesi istenir . Bu amaçla yumurtlandıktan sonra en az 2 günlük bekleme süresi ideal görülmektedir .

İstediğimiz depolama koşulları 14-18 santigrad derece ve % 70 nem en belirleyici faktörler olarak söylüyoruz. Depolama koşulları gibi depolama süresinin de kuluçka teknik değerleri üzerinde etkili bir değişkendir . Kanatlı hayvanların kuluçka üretiminde 7 günden fazla bir depolama süresi istenen bir durum değidir , bu sürenin üzerine çıkılmamaya özen gösterilir . Genel eğilim kuluçkalık yumurtaların depolanmalarını takiben 3-5 gün içerisinde kuluçka makinesine yüklenmesi yönündedir . Çünkü 7 günden sonraki geçen her bir günde yumurtaların çıkım gücü hızla düşmeye başlar 15 günden sonra bu çıkım gücü oldukça verimsizleşir ve karlı bir kuluçkacılık ve kümes işletmesi yapılamamış olur.

Kuluçka Makinalarında Çıkım İçin Gerekli Optimal Koşullar

SICAKLIK

Sıcaklık 21-22 günlük kuluçka dönemi boyunca yumurta için gerekli olan en önemli parametredir . Optimum değerlerden oluşan sapmalar kuluçkadan çıkışta büyük etkiler yaratmaktadır .

Pratik olarak açıklamak gerekirse 37,5 derecelik kuluçka sıcaklığından biraz düşük ısılarda gelişim yaptırılması kuluçkadan çıkış süresini  uzatmaktadır . 37,5 dereceden yüksek ısılar ise civcivin gelişim süresini hızlandırmakla birlikte civcivlerin kalitesini düşürür ve sağlık sorunları olan civcivler meydana gelebilir .

Kuluçka döneminin ilk 10 günlük  periyodu yumurtalar ısınmaya çalışır ve kuluçka makinesinden ısı emerler , devamında ise 10. Günden sonra yumurta içindeki embriyonun kendi metabolizmal ısısı olur ve dışarıya ısı vermeye başlar .

Tekrar etmek gerekirse kuluçka makinesinin ısısı sürekli takip edilmelidir . İdeal sıcaklık 37,5-37,7  arasıdır . Bu derecelerin :0,3 derece altı ve üstündeki kısa süreli dalgalanmalar yumurtaya zarar vermez ve civcivimiz sağlıklı bir şekilde yumurtadan çıkacaktır .

Ancak 38,7 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklarda sorun başlar ve farkedilmez ise  birçok civcivin yumurta içinde embriyonal ölümlerine yol açar .

NEM

Kuluçka makinelerinde embriyonun sağlıklı gelişimi için gerekli olan 2. En önemli parametre ise nem dir .

Nem makine içi nemlendiricilerle sağlanır . Bunlar su püskrüten nozle lar ve su ile dönen disklerdir .

Nem ölçerler ile makine nemi takip edilmelidir ve % 55 oranında nem olmalıdır . Kuluçka döneminin son 3 günü yani 18. Gün itibari ile makine içi nem yükseltilmelidir . Bu son 3 gün nem % 70-75 olmalıdır .

Yumurtanın makine içerisinde kaldığı süre boyunca ağırlık kaybı ortalama % 12 olmalıdır .

Çıkan civcivlerin ise yumurtaya ağırlık oranı % 67-70 civarındadır . Eğer çıkan civcivler konulan yumurtanın ağırlığının % 67 sinden daha hafif ise makinede iyi nemlendirme yapılamıyor demektir ve kuru cılız civcivlerin çıkmasına sebep olur .

HAVALANDIRMA

Kuluçka makinesine konulmuş yumurtaların canlı bir yaşam formu oldukları unutulmamalıdır . Bu yüzden makinelere her zaman temiz hava girişi olmalıdır . Çünkü yumurta içerisindeki embriyo temiz havadaki oksijeni alıp karbondioksit üretecektir . Yeteri kadar temiz hava girişi olmayan makinelerde yumurtalar karbondioksit boğulması yaşarlar ve ölürler . Bu yeterli Oksijen ve temiz hava miktarları modern makinelerde kendiliğinden hesaplanıp fanlar aracılığı ile sağlanmaktadır .

ÇEVİRME

Kuluçka makinesindeki yumurtaların ihtiyaç duydukları bir diğer parametre döndürülme yani çevrilmedir. Gelişimlerinin ilk 18 günleri boyunca yumurtalar 45 derece bir yönden 45 derece öbür yöne döndürülmelidirler . Toplamda 90 derecelik bir yön değiştirme embriyonun yumurta içerisindeki gelişimi için şarttır. Diğer şartlar çok ideal dahi olsa çevirme olmadan yumurtalardan civciv çıkışı sağlanamaz .

    Yorumlar

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir