Salma Tavukçuluk Yapmak İçin Bilinmesi Gerekenler

3.000 Adet Salma Tavuk Yetiştirme Tesisi Maliyet Hesabı

3.000 adetlik yumurta amaçlı organik tavuk yetiştiriciliğinde barınma alanı büyüklüğü belirlenirken m2’ye 5 adet tavuk düşecek şekilde planlama yapılmıştır. Bu nedenle, 3.000 adet hayvan için 3.000/5 = 600 m2 kapalı alan ihtiyacı söz konusudur. Bu alana dair ölçüler 12×50 boyutlarında seçilmiştir.

Genel giderler ve yem hesabı yapılırken;

 • 000 Tavuk + 300 Horoz; 1 tavuk/horoz günde yaklaşık 100-110 gr yem yer.
 • 300 (tavuk/horoz) x 100 = 330 kg yem yer. Bu durumda, yılda 365×330 =120.450 kg yem tüketimi gerçekleşir.

Yem çeşitliliği: buğday, mısır, arpa (mısır ve arpa yem kırma makinesinde öğütülmelidir)

Örnek projede, lohhman brown cinsi tavuk ırkı seçilmiştir. Yumurta kalitesi kafes yetiştiriciliğine göre aynı orandadır. Piyasada, 13-16 TL arasında satışı yapılmaktadır.

İnşaat Giderleri: Organik tavuk yetiştiriciliğinde yapı sınıfı belirlenirken temel etken en uygun fiyatla işi bitirmektir. Örnek projede barınak, çelik konstrüksiyon-panel yapılı olacaktır.

 • 600 m2 kapalı alan için;
 • Kazı dolgu işleri: 6-8 ton arası temel demir işleri ortalama fiyat: 1.520 x 8 = 12.160 TL + 3.000 TL hasır çelik serimi.
 • Su basamağı betonu: 300-400 m3 beton işleri için ortalama fiyat: 120 x 400 = 48.000 TL
 • Çatı ve kolonlarda kullanılacak 180’lik demir işleri ortalama kg fiyat (işçilik dâhil): 3.000 TL
 • Çatı ve kolonlarda 15 – 20 Ton; 20 x 3.000 = 60.000 TL
 • Çatı kaplama ve yanlara kullanılacak panel, ortalama 300- 500 m2; poliüretan 4 cm kalınlığında panel fiyatı: 45-50 TL arası (işçilik dâhil), 500 x 45= 22.500 TL
Sıra YATIRIM HARCAMALARI TOPLAM

(TL)

1 BİNA VE İNŞAAT GİDERLERİ 163.660,00
Kümes İnşaatı 148.660,00
Yardımcı İşletmeler Bina ve Tesisleri
Ambarlar
İdari Binalar
Sosyal Tesisler
Arazi Düzenleme ve Hazırlık Yapıları 15.000,00
Yer Altı Ana Galerileri

(Y er altı maden ocakları için)

2 MAKİNA VE TECHİZAT GİDERLERİ 25.000,00
İthal
Yerli 25.000,00
3 DİĞER YATIRIM HARCAMALARI 35.000,00
Yardımcı İşletme Makine Teçhizat Giderleri
Mefruşat Giderler
İthalat ve Gümrükleme Giderleri
Taşıma Sigorta Giderleri
Montaj Giderleri 5.000,00
Taşıt Araçları
İşletmeye Alma Giderleri
Genel Giderler 5.000,00
Etüt ve Proje Giderleri 15.000,00
Diğer Giderler 10.000,00
4 TOPLAM SABİT YATIRIM 223.660,00
5 TOPLAM  YATIRIM 223.660,00

 

Beton Direkli Helezon Telli Çit Uygulaması

Tavukların, yabani hayvanlar vb dış tehlikelerden korunması için serbest gezinecekleri alanın çitle çevrelenmesi gerekmektedir. Beton direkli çitler, tavuk çiftliklerinde sıkça kullanılan ve görece düşük maliyetli bir uygulamadır .

Uygulamada, direkler arası mesafe genellikle 3 m’dir. Köşelerde ve çit boyunca belirli noktalarda direklerin desteklenmesi gerekmekte olup, 2 m yükseklikte örgü tel ile 3 sıra dikenli tel yeterli olacaktır.

 • Piyasada, bahsi geçen çit uygulamasının metresi 18-23 TL aralığında değişmekte olup, 12 dekar büyüklüğünde ve toplam 440 m çevre uzunluğunda (100×120 m boyutlarında) bir arazinin çit maliyeti yaklaşık 440×20 = 8.800 TL olur.

Makine ve ekipmanlar;(10)

 • 20 Ampül (Aydınlatma) : Birim fiyat 5 TL; 20×5 = 100 TL
 • Yemlik ve Suluk Sistemi m2 maliyeti 30 TL= 500×30 = 15.000 TL

Büyük Fan (2 adet): Birim fiyat 1.500 TL; 2×1500 = 3.000 TL

Tahmini yatırım tutarı, piyasa araştırması sonucu elde edilen bilgi ve veriler doğrultusunda hesaplanmış olup, yatırımcıya kabaca yol gösterme amacı taşımaktadır. Yatırım maliyeti, yatırımcının yer seçimi, tavuk türü seçimi, tavuk sayısı ve buna bağlı olarak arazi büyüklüğü, kümes yapısı ve büyüklüğü gibi etmenlere bağlı olarak tabloda belirtilenin üstünde veya altında gerçekleşebilir.

Sertifikasyon sürecinde istenen şartları haiz olması için belirlenmiş standartlarda yapılacak bir kümes, yatırım sürecinin en önemli maliyetlerinden biridir; bu nedenle, yatırımcının yatırım sürecini olabildiğince kendisinin organize etmesi, her aşamasında aktif rol alması ve her bir işin takipçisi olması maliyetlerde anlamlı bir azalmayı sağlayabilecektir. Diğer yandan, anahtar teslim kurulumlarda veya yüklenici firmalardan hizmet alınması halinde maliyetlerin artabileceği gerçeği unutulmamalıdır.

Yumurta üretiminde konvansiyel yöntemler dışında son dönemlerde giderek yaygınlaşan salma tavukçuluk veya daha zor olmakla beraber önemli avantajları ve faydaları beraberinde getiren organik tavuk yetiştiriciliği, büyük kentlerin çeperlerinde veya kırsal kesimlerde yaşayan insanlara önemli bir gelir kaynağı olabilecek potansiyeli içinde barındırmaktadır.

Gelişmiş ülkelerde beslenmede çok önemli bir yeri tutan yumurtanın ülkemizde de her geçen gün artan üretimi ve tüketimi, beraberinde doğal, sağlıklı ve güvenilir yumurta ihtiyacını ve temini problemini getirmekte; bu nedenle, doğal koşullardan uzak kapalı ortamlarda ve nerede ise gezmeden yumurtlayan tavuklar yerine, serbest gezen (free range) tavuklardan elde edilen yumurtaların tercih edilmesi bu sektöre olan ilgiyi gün be gün artırmaktadır.

Küçük sayılarda tavukla ve düşük maliyetler ile yapılabilecek salma tavukçuluk giderek yaygın hale gelmekte, yumurta üretiminde ve tüketiminde önemli bir aktör olmaya başlamaktadır. Sertifikasyon ve kontrol süreçlerinin olmaması, yasal mevzuatça koşullandırılmaması gibi etmenler önemli avantajlarından olmakla birlikte, rehberin asıl konusunu oluşturan ve ciddi bir sürecin sonunda elde edilebilecek sertifika ile yapılabilecek organik tavuk yetiştiriciliği ve yumurta üretimine zarar verdiği unutulmamalıdır. Pazarlama problemlerinin varlığı, tüketici açısından köy yumurtası ile sertifikalı yumurta arasındaki farkın çok bilinmemesi veya önemsenmemesi gibi faktörler göz önüne alındığında, girişimcinin organik yerine salma tavukçuluğa yönelmesi anlaşılabilir bir durumdur. Bu nedenle, organik ürün sertifikalı yumurta üretimi yapılacak ise, bütün bu şartlar ve faktörler iyi analiz edilmeli, sektörün sunacağı fırsatlar ve yaratacağı riskler mümkün mertebe detaylı bir şekilde araştırılmalıdır. Sertifikasyon sürecinin kısmen zorluğu ve sonunda alınacak sertifikanın yalnız başına yüksek fiyatlardan ürün satma ve yüksek kâr elde etme garantisi vermeyeceği unutulmamalıdır .

  Yorumlar

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir