www.kanatlipet.com - Calcio-Vit Complete At Yemi

Calcio-Vit Complete At Yemi

Calcio-Vit Complete At Yemi Ülkemizde atların beslemesi ,bu konuda yeterli teknik personelin olmaması ve bilinçlendirmenin eksik olması nedeni ile büyük oranda hatalı yapılmaktadır. Ülkemiz atçılığı maalesef uluslararası müsabakalarda istenilen performansı…