Tavuklarda Gece Biti

Tavuklarda Gece Biti ve Korunma Yollari

Kırmızı Tavuk Biti Kanatlı hayvanlarımız  yem yeme , üreme , yumurtlama faaliyetleri yanı sıra çevere hayatada ilgili hayvanlardır . Etrafta dolaşma birşeylerin tepesine çıkma toprağı , çimeni eşeleme gibi içgüdüsel…