Kanatlı Hayvanlarda Görülen Viral Hastalıklar

Kanatlı Hayvanlarda Görülen Viral Hastalıklar?

Kanatlı hayvan hastalıklarında hastalık etkeni olarak her ne kadar hem viral hem bakteriyel hemde paraziter hastalıklar yer alsada , viral hastalıklar diğer katagotilere kıyasla çok daha fazla ölüm meydana getirmesi…