Tavuk Vebası Hastalığı ve Korunma Yolları

Tavuk Vebası hastalığı daha yaygın olarak kullanılan ismiyle Kuş Gribi dünya genelindeki kanatlıların ve yetiştiriciliği yapılan özellikle tavuklar için en tehlikeli ve bulaşıcı hastalık olarak görülmektedir .

Hastalığı uluşturan mikroorganizma Orthomyxoviridae familyasında bir Rna virusu olan İnfluanza A virüsüdür . Bu İnfluanza A virüsünün yaygın olan alt tipleri ise H5 , H7 ve H9 dur .

Tavuk Vebası ( Kuş Gribi ) Kümeslerimize Nasıl Bulaşır?

Enfeksiyonun bulaşma seyri incelendiğinde solunum , sindirim , deri ve konjuktiva yolları ile hayvanlar arasında yayıldığı bulunmuştur .

Kuş gribi virüsü burun akıntıları , ağız salgıları ve dışkılama ile saçılarak direk temas sonucu sağlıklı hayvanlara geçmekte ve onlarda enfeksiyon başlatmaktadır . Virüs parçalarını taşıyan hava , yem , su , enfekte gübreler , kıyafet ve ekipman da başlıca bulaşma kaynaklarıdır .

Kuş gribi virüsünün yayılmasında enfekte göçmen kuşlar , su kuşları ve diğer vahşi kuşlar , mevcut kümesler için önemli enfeksiyon kaynağı olarak rol oynarlar .

Kanatlı endüstrisinde esas problemi oluşturan türler tavuklar , hindiler ve ördeklerdir . Kuş gribi virüslerinin birçok farklı vahşi ve evcil kanatlı türünüde doğal olarak hasta edebildiği gösterilmiştir .

Tavuk Vebası ( Kuş Gribi ) Hayvanlarda Nasıl Belirtilere Yol Açar ?

Kuş gribi virüsünü solunum sindirim deri ve göz yollarından biriyle alan hayvanlar 2-4 gün sonrasında klinik belirti göstermeye başlarlar .

Hastalık belirtilerinin şiddetli veya hafif olmasını virüsün hangi alt tip olduğu , konak türleri ,hayvanın yaşı , cinsiyeti , hali hazırda başka hastalık yaşayıp yaşamaması ,kazandığı bağışıklıklar ve çevresel faktörlerin etkileri belirler .

Hafif  Olgularda Görülen Belirtiler ;

 • Hırıltılı zor soluk alıp verme durumu
 • Öksürük ve aksırık
 • Burun akıntısı
 • Hayvan depresif ve hareketsizdir .
 • Yem ve su tüketiminde azalması
 • Yumurta üretiminde bir miktar azalış

 

Şiddetli Olgularda Görülen Belirtiler ;

 • Hayvanlar aniden ölmeye başlar .
 • % 50 – % 90 oranında hayvan telef olur .
 • Sakal , ibik ve göz çevresi morarmıştır ve ödemlidir
 • Bacaklar morarmıştır .
 • Hayvanlar şiddetli depresyon yaşar
 • Yem ve su tüketimi bıcak gibi düşer
 • Yumurta verimi şiddetli düşer .

Tavuk Vebası Hastalığının Tanısı Nasıl Konulur ?

Hayvanlarda görülen belirtiler hastalığın tanısını koymak için yeterli değildir Labaratuvar örnekleri ile sonucun sağlaması yapılmalıdır ;

Enfekte hayvanın organlarından , soluk borusu ve kloakadan swaplar alınıp labaratuvara gönderilmeli ve PCR ile kuş gribi hastalığının virüslerinin tespiti yapılmalıdır .

Tavuk Vebası ( Kuş Gribi ) Hastalığının Tedavisi Nasıl Yapılır ?

Tavuk Vebası yani kuş gribi hastalığı en üst bilgilendirme kısmında da bahsettiğimiz gibi viral bir hastalıktır. Bilinen bir tedavi yöntemi mevcut değildir . Ancak sekonder bakteriyel etmenlerin işin içine katıldığı durumlarda antibiyotik tedavisi onlara yönelik uygulanabilir . Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre hastalık durumunda derhal Tarım İl veya İlçe müdürlüklerine bildirilmesi zorunludur .

Tavuk Vebası Hastalığına Karşı Kümeslerimizde Ne Gibi Koruma Çalışması Yapılabilir ?

 • Hastalığa karşı maalesef ülkemizde kullanılan bir aşı yoktur .
 • Enfeksiyonun başka kümeslerden veya yabani kuşlardan kümeslerimize bulaşmasının önüne geçmek için tedbirler alınmalıdır .
 • İşletme mümkün olduğunca diğer kanatlı veya hayvancılık işletmelerinden uzakta kurulmalıdır .
 • Köy , yerleşim yerleri , işlek yol ve göl kenarlarından uzak olmalıdır .
 • Kümes etrafı mutlaka tel örgü ile çevrili olmalıdır .
 • İşletme girişinde araç dezenfeksiyonu için havuz olmalı ve mümkünse tüm aracın dezenfekte edilebiliceği sprey tüneli kurulmalıdır .
 • İşletmeye giren çıkan insan ve araç sınırlı olmalı , işi olmayan kimse tesise alınmamalıdır .
 • İşletme ve kümes girişinde el ve ayak banyoları bulunmalıdır .
 • Kümes içinde ve dışında farklı ayakkabı ve terlikler kullanılmalıdır .
 • İşletmede yapılabiliyorsa sadece tek yaşta hayvan bakılmalıdır . Mümkün değilse farklı yaşlar farklı kümeslerde bulunmalıdır .
 • İçme suyu kaynağı insan içimine dahi uygun olan bir kaynak olmalıdır .
 • Yabani kuşların girişi önlemek için kümes pencereleri kuş telleri ile kapatılmalıdır .
 • Ölen veya hastalığından şüphelenilen hayvanlar hemen diğer hayvanların yanından uzaklaştırılmalıdır .
 • Fareler ile mücadele edilmelidir.
 • Yetiştirme dönemleri arası boşlukta kümesteki gübre uzaklaştırılmalı, ardından kümes zemini duvarları yemlik  ve sulukları çok iyi yıkanmalıdır. Yıkama işlemi sonrasındada dezenfektan ilaçlar uygulanmalıdır . (        Quanter amonyum bileşikleri , Formaldehit bileşikleri, Organik asitler)
 • Bir çok hastalık yem ile gelebilmektedir . Yem işletme içinde yapılıyorsa çeşitli dezenfeksiyon işlemlerine tabi tutulmalıdır . Satın alınıyorsa güvenilir bir kaynaktan alınmalıdır .

  Yorumlar

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir