Yarkaların Yumurtlama Dönemi?

kanatlipet.com - Yarkaların Yumurtlama Dönemi

Yarka periyodundan yumurta periyoduna geçişte bazı parametreleri üreticiler sürekli takip etmelidir . Bu parametrelerin başında yumurtaya başlama yaşındaki hedef canlı ağırlık vardır . Ticari yumurtacı ırkların yönetim kitapçıklarına göre hedef canlı ağırlıklar hafta hafta yapılacak tartımlar ile sürekli takip edilmelidir . Canlı ağırlık hedeflerinin ırk kataloğu ile aynı olması durumunda herhangi bir sıkıntı yoktur demektir ve yaşa göre belirtilen yem gramajı ile yemlemeye devam edilir . Ancak ırk kataloğunda belirtilen haftalık yaş ağırlığının altında bir canlı ağırlık var ise hedef canlı ağırlığa ulaşılıncaya kadar daha enerjisi ve protein değerleri yüksek bir rasyon ile devam edilmelidir .

Yarkaların yumurtlama periyodu başında canlı ağırlıklarının düşük olması sonucunda tüm yumurta dönemleri boyunca üreteceği yumurtalar istenilen yumurta ağırlığından hep aşağıda seyredecektir . Bu nedenle arzulanan bir yarka ağırlığı yumurta öncesi dönemde ırkın istenildiği ağırlığın 50 gr altı ve 50 gr üstü aralığında olmasıdır .

Genellikle beyaz yumurtacı ırkların haftalara göre ağırlıkları ;  12. Haftalarda 850 – 980 gr 18. Haftada 1200 -1350 gr aralığıdır .

Kahverengi yumurtacı ırklarda ise haftalara göre ağırlıklar 12 . hafatada 1000- 1200 gr 18. Hafatada ise 1500 – 1650 gr  bandında olucaktır .

Canlı ağırlığın kontrol altına alınması ile aşırı ağırlıktan kaynaklanan bir çok sorun ortadan kaldırılmış olur . Kısıtlı yemleme sayesinde hayvanlar daha sağlıklı daha hareketli ve hastalıklara karşı daha dirençli bir yaşam sürerler . Buda daha refah seviyesi yüksek bir yaşam ve daha çok yumurta verimi demektir .

Yeiştirme periyodu boyunca 8-10 lüks ışık şiddetinde ve günlük 9- 10 saaatlik aydınlık süresiyle yetiştirilen yarkalar yumurtlama periyodu itibari ile 18- 20 lüks ışık şiddetine ve haftalık 1 saat aydınlığın arttırılması ile 16- 17 saat aydınlık süresine çıkartılır .

Yumurta verimine geçilmesinin ardından hayvan, bir yumurta üretimi için vücudundan günlük 2 gram kadar kalsiyum kaybeder . Hayvanlar yumurta verimine başlamadan önce kemiklerdeki kalsiyum rezervlerinin maksimuma çıkarılması hedeflenmelidir . Bu amaçla kalsiyumca zengin yumurta öncesi yem rasyonları hazrılanmalı ve 14 gün en az uygulanarak medullar kemiklerin kalsiyum rezervlerinin dolması sağlanmalıdır . Ardınan yumurta veriminin başlaması ile pik yumurta yemi dediğimiz kalsiyum ve fosforca zengin yeme derhal geçilmelidir . Çünkü kabuk oluşumu için gerekli olan kalsiyum hayvanın depolarında yok ise bu yumurta verimini de azaltır ve yumurtlama kesilir .

Yarkadan Yumurtlamaya Geçen Tavuk Rasyonu

Ham maddeler                                     Kg                              %

Mısır                                                  570 kg                                    %57

Soya Fasülyesi Küspesi                     290 kg                                    %29

Bitkisel Yağ                                       33 kg                                     %3.3

Mermer Tozu                                     82 kg                                     % 8.2

DCP -18                                             5.8 kg                                    % 0.58

Probiyotikler                                      0.5 kg                                     % 0.05

DL-Methionine                                  2  kg                                      %0.2

L- Lysine                                              0.1 kg                                   % 0.01

Cholin                                                  0.3 kg                                   % 0.03

Enzimler                                             1 kg                                       %0.1

Organik asit                                          1 kg                                      %0.1

Vitamin Mineral Kompleksi              1 kg                                       %0.1

Tuz                                                     2 kg                                       % 0.2

Kaliteli Yumurta Üretimini Etkileyen Faktörler

Yumurta verimini ve kalitesini başlıca hayvanın genetik özellikleri , yaşı , yumurta verim hızı , yem kalitesi ,hayvanın canlı ağırlığı ortam ısısı hastalıkların seyri ve kümes idaresi etkiler .

Yumurta kabuğunun kabuğunun kalitesini ise kalsiyum , fosfor ,ve vitamin D3 direk olarak etkiler , bu yüzden yemde yeteri kadar bulunmaları gerekir .

Çatlak yumurta sayısının fazla oluşu yumurta işletmelerinin karlılığını oldukça etkiler. Çatlak veya kırık yumurtalar sağlam bir yumurtanın yaklaşık dörtte biri fiyatına alıcı bulmaktadır . Kümeslerde çatlak ve kırık yumurta oranını etkileyen en önemli faktörler şu şekildedir ;

 • Sürünün yaşı .
 • Sürünün genetik özellikleri .
 • Rasyonunun zenginliği .
 • Yumurta kabuğunun kırılma mukavemeti .
 • Yumurtlama ve toplanma sırasında meydana gelen çatlaklar .
 • Yumurta yumurtlanmadan önce meydana gelen çatlama durumu .
 • Hastalıkların sürüyü etkilemesi .
 • Stress koşulları .
 • Yetiştirme sistemi .
 • Yumurtaların taşınması ve depolanması sırasında yeterli özenin gösterilmeyişi .

Yarkaların yumurtlama kırık ve çatlak sayılarının azaltılması bir yumurta işletmesinin karlı bir iş yapabilmesi için olmazsa olmazdır . Yumurtaların hangi üretim aşamasında kırıldığı dikkatlice tespit edilmeli ve derhal düzeltme işlemine geçilmelidir .

Örneğin yapılan bir çalışmada kafes başına düşen tavuk miktarı arttıkça kırık çatlak oranının çok hızlı arttığı kanıtlanmıştır . Kafes başına ideal tavuk sayısı belirlenmeli ve ona göre yerleştirilmelidir .

Yumurtalar toplanırken doğrudan viyole yerleştirilmesi kırık çatlak oluşumunu direk azaltıcaktır. Çünkü önce bir kaba sonra ordan viyole yerleştirmek yumurtaya iki kez temas etmeyi gerektirir ve kırık oranını ciddi anlamda yükseltir .

Kümes içindeki tüm stress faktörleri tespit edilmeli ve elimine edilmeye çalışılmalıdır

  Yorumlar

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir