İnulinin Kanatlı Beslenmesindeki Önemi?

kanatlipet.com - İnulinin Kanatlı Beslenmesindeki Önemi

Avrupa Birliği, 2006 yılında antibiyotiklerin büyüme faktörü olarak hayvan beslemede kullanılmasının yasaklamasının ardından ,  hem üretim hem de hayvan sağlığı üzerine yapılan çalışmalar daha çok  doğal yem katkı maddelerine odaklanmıştır . Ülkemizde de son on yıldır antibiyotiklerin yemlerden çıkartılması ile kanatlı yetiştiriciliğinde antibiyotiklere alternatif olabilecek ürünlerin kullanımı hızla artmaktadır.  Bunların  başında da prebiyotik ve probiytikler gelmektedir .

İnülin, hem en yaygın kullanılan hem de en etkili prebiyotik katkı maddesidir. İnülin ile kanatlıların vücudundaki etkileşim mekanizması karmaşıktır ve çok yönlüdür .

İnülin gibi prebiyotikler ile alınan ana etki, sağlıklı bakteri türlerini seçici olarak teşvik ederek bağırsak mikrobiyotasında değişikliklere neden olmalarıdır . Bunun nedeni, mide ve ince bağırsaktan geçiş sırasında, inülinin çoğunun parçalanma reaksiyonlarından  kaçması ve böylece laktik asit bakterileri ve Bifidobacterium için besin olarak kullanıldığı sekum deinlen kör bağırsağa ulaşması olayıdır . Kümes hayvanlarının yem rasyonlarına inulin takviyesi yapılması ile  faydalı Bifidobacterium ve Lactobacillus bakterilerinin hızlı bir şekilde çoğalmasını destemektedir . Aynı zamanada da hastalık yapıcı bakteriyel etkenlerin büyümesini inhibe ederek bağırsak mikrobiyotasının istediğimiz şekilde yapılandırılmasına katkıda bulunur . Bu durumda hayvanın sağlık durumunun güçlü bir bariyere sahip olması anlamına gelir .

Bağırsak hastalıkları, üretim verimini düşürdükleri, ölüm oranlarını artırdıkları ve buna bağlı olarak insan tüketimi için hayvansal ürünlerin kontaminasyonunu artırdıkları için kanatlı endüstrisi için büyük bir problemdir.

Kümes hayvanlarında bağırsak mikrobiyotasında inülin ile beslenme sonrası bağırsak mukozasının yapısını değiştirebileceğine ve kümes hayvanlarında emilim kapasitesini artırabileceğine dair pek çok araştırma yapılmıştır . Buda hayvanların yemden yararlanma oranlarına büyük artış sağlar . Hayvan gastrointestinal kanalının mikrobiyotasının düzgün çalışmasında önemli bir rol oynar . Böylece bağırsak sağlığını olumlu yönde etkiler .

Bağışıklık sistemi, bağışıklık yanıt mekanizmalarını tetikler. Tavukların diyetine inülin eklenmesi çeşitli bağışıklık sistemi süreçlerini uyardığı yönünde kanıtlar vardır . İnülin, bağışıklık süreçlerinde rol oynayan genlerin ve yolların aktivasyonu ile tavukların bağışıklık durumunun güçlendirilmesi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

İnulin üzerine yapılmış bi başka çalışma da ise yemlerine inulin eklenen kümes hayvanlarının bağışıklık sistemlerinin çok daha güçlü olduğu belirlenmiştir . Ayrıca mineral ve yağların sistemik metabolizmasını etkileyebileceği de gösterilmiştir .

Örneğin Beyaz Yumurtacı Tavuklar için İnulin (10 g / kg yem) takviyesinin ince bağırsak ve kolonun uzunluğunda bir artışa neden olduğunu bulmuşlardır . Bağırsak mesafesinin uzaması ilede yemden yararlanma oranında ciddi bir artış sağlanmış olur . Yemden yararlanmanın artması ile de yumurta başına tüketim için gerekli olacak yem miktarında ve böylece yumurtanın üretim maliyetinde de düşüş sağlanmış olucaktır .

Mineral metabolizması üzzerine yararlı etkisi vardır . İnülin hakkında birçok yazar tarafından yapılan çalışmalar mineral metabolizması üzerindeki etkilerini incelemiş ve, yem maddelerinin prebiyotik bir takviyesi olarak inülinin, Kalsiyum , Fosfor , Çinko ,Bakır ve Demir mineral metabolizması üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

    Yorumlar

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir